தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


கிருஷ்ணா அச்சகம்
தொடர்பு எண் : 33142512992
முகவரி : 73, Rue Doudeaville
  Paris - 75018
France
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
கிருஷ்ணா அச்சகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
பிரான்ஸ் தமிழர் வழிகாட்டி 2008
பதிப்பு ஆண்டு : 2008
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2008)
ஆசிரியர் : கிருஷ்ணா
பதிப்பகம் : கிருஷ்ணா அச்சகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 208
ISBN :
பிரான்ஸ் தமிழர் வழிகாட்டி 2006
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற்பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : கிருஷ்ணா
பதிப்பகம் : கிருஷ்ணா அச்சகம்
விலை : 0
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 146
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan