தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


இராமையா, மா
பதிப்பகம் : Ramaiah, M
முகவரி :
  Tangkak -
Malaysia
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
இராமையா, மா வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
பயணங்கள் முடிவதில்லை
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இராமையா, மா
பதிப்பகம் : இராமையா, மா
விலை : 80.00
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 164
ISBN :
தேய்ந்த பாதைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு
ஆசிரியர் : இராமையா, மா
பதிப்பகம் : இராமையா, மா
விலை : 15.00
புத்தகப் பிரிவு : வாழ்க்கை வரலாறு
பக்கங்கள் : 148
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan