தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


???????????? ????????????
பதிப்பகம் : Keelaikkatru Veliyeedagam
தொடர்பு எண் : 914428412367
முகவரி : 10, ??????? ????
??????? ????
  சென்னை - 600002
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
???????????? ????????????
?????? ????? ???? ????????????? ??????????? ??????????
பதிப்பு ஆண்டு : 2009
பதிப்பு : ????? ???????
ஆசிரியர் : ?????????, ??
பதிப்பகம் : ???????????? ????????????
விலை : 70.00
புத்தகப் பிரிவு : ???????
பக்கங்கள் : 144