தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


திருமகள் நூலகம்
தொடர்பு எண் : 919487411331
முகவரி : 39, காமாட்சி நகர் முதல் தெரு
மகாராஜ நகர் அஞ்சல்
  திருநெல்வேலி - 627011
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
திருமகள் நூலகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
பண்பாட்டுத் தமிழ்த் தெய்வங்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : கணபதிராமன், ச
பதிப்பகம் : திருமகள் நூலகம்
விலை : 300
புத்தகப் பிரிவு : பண்பாட்டு வரலாறு
பக்கங்கள் : 258
ISBN :
முத்துக் குவியல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(ஜூன் 2004)
ஆசிரியர் : கணபதிராமன், ச
பதிப்பகம் : திருமகள் நூலகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 194
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan