தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


நல்லேர் பதிப்பகம்
மின்-அஞ்சல் : jeon08@gmail.com
தொடர்பு எண் : 914424994344
முகவரி : தமிழ் மையம், 68, லஸ் சர்ச் சாலை
மயிலாப்பூர்
  சென்னை - 600004
இந்தியா
Buy Books
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 16
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
நல்லேர் பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
12
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் : விக்டர், ம.சோ
பதிப்பகம் : நல்லேர் பதிப்பகம்
விலை : 180
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 212
ISBN :
உலக மொழிகளில் தமிழின் வேர்ச்சொற்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் : விக்டர், ம.சோ
பதிப்பகம் : நல்லேர் பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 168
ISBN :
எபிரேயத்தின் தாய்மொழி தமிழே
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் : விக்டர், ம.சோ
பதிப்பகம் : நல்லேர் பதிப்பகம்
விலை : 300
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 368
ISBN :
எல் - யா
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் : விக்டர், ம.சோ
பதிப்பகம் : நல்லேர் பதிப்பகம்
விலை : 120
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 152
ISBN :
உலகளாவிய தமிழ்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் : விக்டர், ம.சோ
பதிப்பகம் : நல்லேர் பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 176
ISBN :
தொல்காப்பியச் சிந்தனைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் : விக்டர், ம.சோ
பதிப்பகம் : நல்லேர் பதிப்பகம்
விலை : 300
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 312
ISBN :
இசுலாம் - தமிழர் சமயம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் : விக்டர், ம.சோ
பதிப்பகம் : நல்லேர் பதிப்பகம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 240
ISBN :
எபிறேய மொழியில் தமிழின் வேர்ச்சொற்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் : விக்டர், ம.சோ
பதிப்பகம் : நல்லேர் பதிப்பகம்
விலை : 200
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 216
ISBN :
குமரிக் கண்டம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(2007)
ஆசிரியர் : விக்டர், ம.சோ
பதிப்பகம் : நல்லேர் பதிப்பகம்
விலை : 300
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 336
ISBN :
தமிழ் நாட்டுக் கிறித்துவம் ( பகுதி - 1)
பதிப்பு ஆண்டு : 2007
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(டிசம்பர் 2007)
ஆசிரியர் : விக்டர், ம.சோ
பதிப்பகம் : நல்லேர் பதிப்பகம்
விலை : 480
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 496
ISBN :
12

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan