தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


குழந்தை எழுத்தாளர் சங்கம்
முகவரி : தியாகராய நகர்
  சென்னை - 600017
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
குழந்தை எழுத்தாளர் சங்கம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
குழந்தை எழுத்தாளர் யார்? எவர்?
பதிப்பு ஆண்டு : 1972
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1972)
ஆசிரியர் : பாலசுப்பிரமணியன், ப.நா
பதிப்பகம் : குழந்தை எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 106
ISBN :
குழந்தை எழுத்தாளர் யார்? எவர்?
பதிப்பு ஆண்டு : 1972
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1972)
ஆசிரியர் : ஹரிகரன், ஈ.எஸ்
பதிப்பகம் : குழந்தை எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 2
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 106
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan