தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
முகவரி : சென்னை
  சென்னை - 00000
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 1
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
தமிழ் எழுத்தாளர் யார்-எவர்? 1966
பதிப்பு ஆண்டு : 1966
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு(1966)
ஆசிரியர் : தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
பதிப்பகம் : தமிழ் எழுத்தாளர் சங்கம்
விலை : 3
புத்தகப் பிரிவு : முகவரிகள்
பக்கங்கள் : 270
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan