தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


காவிரி பதிப்பகம்
தொடர்பு எண் : 914422230882
முகவரி : 6, பெருஞ்சித்திரனார் தெரு
சிட்லப்பாக்கம்
  சென்னை - 600064
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 8
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
காவிரி பதிப்பகம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
உடல் உறுப்புச் சொற்கள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : அரசேந்திரன், கு
பதிப்பகம் : காவிரி பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 144
ISBN :
தமிழ்க்கப்பல்
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : அரசேந்திரன், கு
பதிப்பகம் : காவிரி பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 224
ISBN :
தமிழறிவோம் - தொகுதி 2
பதிப்பு ஆண்டு : 2004
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2004)
ஆசிரியர் : அரசேந்திரன், கு
பதிப்பகம் : காவிரி பதிப்பகம்
விலை : 100
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 150
ISBN :
தமிழறிவோம் - தொகுதி 1
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : அரசேந்திரன், கு
பதிப்பகம் : காவிரி பதிப்பகம்
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 138
ISBN :
உலகம் பரவிய தமிழின் வேர் - கல் (பகுதி - 1)
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : அரசேந்திரன், கு
பதிப்பகம் : காவிரி பதிப்பகம்
விலை : 150
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 224
ISBN :
உலகம் பரவிய தமிழின் வேர் - கல் (பகுதி - 2)
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : அரசேந்திரன், கு
பதிப்பகம் : காவிரி பதிப்பகம்
விலை : 210
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 288
ISBN :
உலகம் பரவிய தமிழின் வேர் - கல் (பகுதி - 3)
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : அரசேந்திரன், கு
பதிப்பகம் : காவிரி பதிப்பகம்
விலை : 140
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 170
ISBN :
உலகம் பரவிய தமிழின் வேர் - கல் (பகுதி - 4)
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : அரசேந்திரன், கு
பதிப்பகம் : காவிரி பதிப்பகம்
விலை : 165
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 215
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan