தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


அருணோதயம்
முகவரி : 5/3, கௌடியா மடம் சாலை
இராயப்பேட்டை
  சென்னை - 600014
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 8
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
அருணோதயம் வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
இனி எல்லாமே நீயல்லவோ.....
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2006)
ஆசிரியர் : ரமணிச்சந்திரன்
பதிப்பகம் : அருணோதயம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 200
ISBN :
காதல் கொண்டது மனது
பதிப்பு ஆண்டு : 2006
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : ரமணிச்சந்திரன்
பதிப்பகம் : அருணோதயம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 184
ISBN :
திக்குத் தெரியாத காட்டில்
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : ரமணிச்சந்திரன்
பதிப்பகம் : அருணோதயம்
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 224
ISBN :
இலக்கிய வரலாற்றுச் சிந்தனைகள்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : வடிவேலன், இரா
பதிப்பகம் : அருணோதயம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : கட்டுரைகள்
பக்கங்கள் : 192
ISBN :
கொங்கு நாட்டு நாட்டுப்புற இலக்கியம்
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : வடிவேலன், இரா
பதிப்பகம் : அருணோதயம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : நாட்டுப்புறவியல்
பக்கங்கள் : 192
ISBN :
கொங்கு வேளிர் வரலாறு
பதிப்பு ஆண்டு : 2003
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2003)
ஆசிரியர் : வடிவேலன், இரா
பதிப்பகம் : அருணோதயம்
விலை : 50
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 130
ISBN :
சங்க காலக் கொங்கு நாடு
பதிப்பு ஆண்டு : 2001
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2001)
ஆசிரியர் : வடிவேலன், இரா
பதிப்பகம் : அருணோதயம்
விலை : 80
புத்தகப் பிரிவு : வரலாறு
பக்கங்கள் : 296
ISBN :
தொட்டிக் கட்டு வீடு
பதிப்பு ஆண்டு : 1993
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1993)
ஆசிரியர் : வடிவேலன், இரா
பதிப்பகம் : அருணோதயம்
விலை : 40
புத்தகப் பிரிவு : நாவல்
பக்கங்கள் : 292
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan