தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


மணிவாசகர் பதிப்பகம் (சிதம்பரம்)
முகவரி :
  சிதம்பரம் - 608001
இந்தியா
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 2
         
ஆண்டு : ஆசிரியர் : புத்தக வகை :
         
மணிவாசகர் பதிப்பகம் (சிதம்பரம்) வெளியிட்ட புத்தகங்கள்
இந்திய வேளாண்மை
பதிப்பு ஆண்டு : 1988
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (1988)
ஆசிரியர் : தில்லைநாயகம், வே
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம் (சிதம்பரம்)
விலை : 90
புத்தகப் பிரிவு : வேளாண்மை
பக்கங்கள் : 756
ISBN :
ஐம்பொறி அகராதி
பதிப்பு ஆண்டு : 1980
பதிப்பு : இரண்டாம் பதிப்பு (1981)
ஆசிரியர் : சதாசிவம், மு
பதிப்பகம் : மணிவாசகர் பதிப்பகம் (சிதம்பரம்)
விலை : 60
புத்தகப் பிரிவு : அகராதி
பக்கங்கள் : 426
ISBN :

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan