தமிழ்ப் புத்தகங்கள் தொடர்பான அனைத்துத் தகவல்களையும் ஒரே இடத்தில் திரட்டித் தரும் நோக்குடன் விருபா இணையதளம் 2005 முதல் செயற்பட்டுவருகிறது.


திருச்செல்வம், இர
ஆசிரியர் பெயர் : Thiruchelvam, R
முகவரி :
Kuala Lumpur -
Malaysia
இணைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகங்கள் : 4
ஆண்டு :
பதிப்பகம் :
புத்தக வகை :
திருச்செல்வம், இர அவர்களின் புத்தகங்கள்
1 2 3 4
சொல் அறிவியல் - 2
பதிப்பு ஆண்டு : 2005
பதிப்பு : முதற் பதிப்பு (2005)
ஆசிரியர் : திருச்செல்வம், இர
பதிப்பகம் : தமிழியல் ஆய்வுக் களம்
விலை : 125
புத்தகப் பிரிவு : தமிழ் மொழி ஆய்வு
பக்கங்கள் : 230
ISBN :
1 2 3 4

கருத்தாக்கம் - செயல் - சேகரம் | Conceptualised & Created By : T.Kumaresan